Podmienky

Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ:

Žilmont, s.r.o.

Jánošíkova 20

010 01 Žilina 1

Slovenská republika

IČO: 30 225 892

IČ DPH: SK2020443117

                                   (ďalej len prevádzkovateľ)

 

 

Objednávateľ:

 je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala služby alebo tovar na stránkach http://obchod.zilmont.sk

(ďalej len objednávateľ).


Objednávateľ  v objednávke, alebo pri registrácii presne a pravdivo uvedie  adresu doručenia, a ostatné kontaktné údaje.  Všetky objednávky podané prostredníctvom http://obchod.zilmont.sk sú záväzné.


Všetky ceny sú uvedené s DPH.


Vytvorenie objednávky

• Objednávku vytvoríte tak, že si do  nákupného košíka vyberiete tovar,  potom si zvolíte  možnosť pokračovať v nákupe, alebo odoslať objednávku, zadáte si spôsob doručenia a spôsob platby a objednávku odošlete. Po odoslaní objednávky Vám bude doručený notifikačný mail, v ktorom budú uvedené podrobnosti o vašom nákupe. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky. O aktuálnom stave Vašej objednávky sa môžete informovať priamo na stránkach nášho obchodu.


•Objednávku možno stornovať do 12 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

 

 

Dodanie tovaru

 •Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v  objednávke, za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra a dodací list. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (príklad - ak si objednáte tri produkty, pričom ich dodacia lehota je 3, 5 a 9 dní,  bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 9 dní).

V prípade urgentnej požiadavky na určitú položku je možné túto požiadavku uviesť do poznámky pri vypĺňaní objednávky. Táto položka (ak je na sklade) bude zaslaná ihneď, bez ohľadu na dodaciu dobu ostatných položiek. Poštovné bude vyúčtované samostatne za každú zásielku.

 

• Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou nepredvídateľných prekážok.

•Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú cenu.

 

 

Poplatky za poštovné a balné

 •Tovar je objednávateľovi dodávaný  prostredníctvom Slovenskej pošty na území SR za poštovné vo výške 90,-Sk. V cene sú započítané aj náklady na balenie. V prípade požiadavky je možné tovar zaslať aj prostredníctvom kuriéra, cena bude objednávateľovi oznámená telefonicky, alebo e-mailom.


•Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku. (deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

 

Platobné podmienky

•Za objednaný tovar cez http://obchod.zilmont.sk môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

dobierka - zaplatenie tovaru  pri prevzatí zásielky od doručovateľa

v hotovosti – v prípade osobného odberu v sídle našej spoločnosti


•Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

 

Záručné podmienky

•Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je stanovená podľa obchodného zákonníka na dobu 24 mesiacov.

•V prípade, že ste od nás dostali tovar, ktorý je poškodený,  oznámte nám ihneď  zistené vady prostredníctvom:

 

elektronickej pošty na adresu: handel@zilmont.sk

poštou na adresu: Žilmont, s.r.o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina 1

telefonicky na číslo: +421 905 839 109

 

•Po zaslaní reklamovaného tovaru na našu adresu na náklady prevádzkovateľa, budú vady reklamovaného tovaru odstránené. Ak odstránenie vady nie je možné, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a teda na vrátenie peňazí, alebo na zníženie ceny.

 

  1. Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.
  2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom dostal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).
  3. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

 

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

Odstúpenie od zmluvy

•Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami. Po spätnom zaslaní tovaru vám najneskôr v lehote 15 dní vrátime peniaze v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

 

 

Ochrana osobných údajov

•Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

 

Záverečné ustanovenia

 •Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 •Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

•Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 16. mája 2008.
Košík

0.00 Eur Objednať

Zákazník
Vyhľadať

Partneri